26 Şubat 2024 Pazartesi
video

Bir Bayramdır Ramazan (30 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın otuzuncu gün konuğu Ümit Şimşek ile Benî İsrail ile öğretilen, dinde ve hayatta istikametin nasıl korunacağına ve nasıl bozulacağına dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (29 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi dokuzuncu gün konuğu Psikiyatrist Dr. Murat Kuru ile Kur’an kıssalarından gençliğe dair çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (28 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi sekizinci gün konuğu Prof. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu ile Hz. Mûsâ (as)’ın firavun ve sihirbazlara ne dediğine dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (27 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi yedinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinç ile Hz. Şuayb (as) kıssasından çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (26 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi altıncı gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile Yâsîn sûresi ışığında Ashâbü’l-Karye kıssasından çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (25 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi beşinci gün konuğu Av. Ahmet Özkılınç ile İblis kıssası ışığında İblisin nasıl şeytan olduğuna dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (24 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi dördüncü gün konuğu Prof. Dr. Mustafa Ekinci ile Kehf sûresi ışığında Hz. Hızır-Mûsâ (as) kıssasından çıkarılabilecek derslere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (23 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi üçüncü gün konuğu Süleyman Ragıp Yazıcılar ile Hz. Yûsuf kıssası ışığında Hz. Yûsuf (as)’ın bugünün gençlerine neler söylediğine dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (22 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi ikinci gün konuğu Dr. Hakan Yalman ile Hz. Âdem (as) kıssası ışığında “Tâlim-i Esma” kavramını nasıl anlayabileceğimize dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (21 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi birinci gün konuğu Prof. Dr. M. Lütfi Arslan ile Kehf sûresi ışığında iki bağ sahibi meselinden çıkarılabilecek derslere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (20 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirminci gün konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Hz. Yûsuf (as) kıssasını nasıl okuyabileceğimize dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (19 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on dokuzuncu gün konuğu Prof. Dr. Mahmut Kaplan ile peygamber kıssalarının divan edebiyatına yansımalarına dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (18 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on sekizinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Taha Orhan ile Hz. İbrâhim (as) ve “Lâ Uhibbu’l-Âfilîn” tefekkürünü buluşturmaya dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (17 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on yedinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt Gökçe ile Hz. Lokmân (as) kıssasından toplum olarak almamız gereken derslere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (16 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on altıncı gün konuğu Ömer Said Güler ile Enbiyâ Sûresi etrafında Kur’an kıssalarının ‘klasik’ mahiyetine dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (15 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on beşinci gün konuğu Prof. Dr. Şadi Eren ile Hz. Mûsâ (as)-Hızır kıssası ışığında Hızır’ın seyahatini nasıl anlayabileceğimize dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (14 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on dördüncü gün konuğu Prof. Dr. Recep Ardoğan ile peygamberlerin tebliğindeki temel ilke olan tevhide dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (13 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on üçüncü gün konuğu Doç. Dr. İlker İnanç Balkan ile Hz. Eyyûb (as) kıssası ışığında hastalıkların nasıl okunacağına dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (12 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on ikinci gün konuğu Prof. Dr. Atilla Yargıcı ile Hz. İbrahim’in (as) dualarından günümüze yönelik çıkarabileceğimiz derslere dair sohbet edildi.
video

Bir Bayramdır Ramazan (11 Ramazan 1442)

https://youtu.be/jfw1R3tT_XQ Bir Bayramdır Ramazan’ın on birinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı ile iman yolunda Hz. Mûsâ ve Hârûn’dan (as) öğrenilebilecek yöntemlere dair sohbet edildi.

Son Yazılar