29 Ocak 2022 Cumartesi
video

Kur’an Okumaları: Hakikati Tebliğde Kur’anî Ölçüler

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile hakikati tebliğde Kur’anî ölçülerin neler olduğuna dair konuştuk.
video

Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Sarayı | Münazarat Okumaları-16

https://youtu.be/u8pJTY9-ba8 Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile Sultan II. Abdülhamid ve Yıldız Sarayı’na dair konuştuk. Münazarat Okumaları 16. Bölüm |...
video

Varlıklardan Allah’a Ulaştıran Kanunlar

Hakan Yalman ile varlıklardan Allah ulaştıran kanunlara dair On Birinci Söz ve Otuzuncu Söz İkinci Maksad’tan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Mü’min Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile Mü’min sûresine dair konuştuk.

İlkokul ve Ortaokul Kış Programı

24-29 Ocak Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar saat 12.30-16.30 arası Fatih’te gerçekleştirilecektir. Program İçeriği: Kur’anSure EzberRisale-i NurİlmihalOyunlarSosyal Faaliyetler Kontenjan sınırlıdır. Lütfen kayıt yaptırınız.
video

Hakikî, Nisbî ve İzâfî Milliyet | Münazarat Okumaları-15

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile hakikî, nisbî ve izâfî milliyete dair konuştuk.
video

Geçim Sıkıntısı ve Hayatlarımızda İktisadın Yeri

Hüseyin Özdemir ile geçim sıkıntısı ve hayatlarımızda iktisadın yerine dair İktisad Risalesi olan On Dokuzuncu Lem’a’dan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kur’anî Bir Düstur, Adâlet-i Mahza

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Kur’anî bir düstur olan adâlet-i mahzaya dair konuştuk.
video

Hürriyet ve Terakki | Münazarat Okumaları-14

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile hürriyet ve terakkiye dair konuştuk.
video

İnsanın ve Diğer Mahlukatın Varlık Sebepleri

Hakan Uyar ile insanın ve diğer mahlukatın varlık sebeplerine dair Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal’dan ders okuduk.

2022 Kış/Bursa Okuma Programı

Erkeklere mahsus olan programımızda Kur’an, Cevşenü’l-Kebir ve Risale-i Nur okumaları ile müzakereli dersler yapılmaktadır.

2022 Kış/Bursa Lise Okuma Programı

24-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecektir. (Kontenjan sınırlıdır.) Liseli erkek talebelere mahsustur.
video

Kur’an Okumaları: Hudeybiye Barışı ve Fetih Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Av. Ahmet Özkılınç ve Metin Karabaşoğlu ile Hudeybiye barışı ve Fetih sûresine dair konuştuk.
video

Meşrutiyet Hâkimiyet-i Millettir | Münazarat Okumaları-13

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile meşrutiyetin hâkimiyet-i millet olduğuna dair konuştuk.
video

İnsanın Kaçınması Gereken Noktalar

Safa Mürsel ile insanın kaçınması gereken bazı noktalara dair On Üçüncü Lem’a, On Üçüncü İşaret’ten ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Doğu da O’nun, Batı da O’nun

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile doğunun da batının da Allah’ın olduğuna dair konuştuk.
video

Meşrutiyet Nedir? | Münazarat Okumaları-12

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile meşrutiyete dair konuştuk.
video

Nübüvvet-i Muhammediye (asm)

Celaleddin Çelebi ile nübüvvet-i Muhammediyeye (asm) dair İşârâtü’l-İ’câz kitabından Bakara Sûresi 23-24. âyetlerin tefsirinin yapıldığı bölümden ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kıssa-i Yûsuf’tan (as) Ekonomi Dersleri

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Hz. Yûsuf (as) kıssasından çıkarılabilecek ekonomi derslerine dair konuştuk.
video

İstibdad Nedir? | Münazarat Okumaları-11

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile istibdada dair konuştuk.

Son Yazılar