15 Mayıs 2021 Cumartesi
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Kadir Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Av. Ahmet Özkılınç, Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur’an’a dair konuştuk.
video

Leyle-i Kadir Özel Dersi

Ruhi Yavuz ile kadir gecesine dair On Dördüncü Şua’dan mektuplar, On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeyli, Barla Lahikası’ndan bir mektup, Emirdağ Lahikası’ndan bir mektup ve Meyve Risalesi Altıncı Mesele’den bir bölüm okuduk.
video

Ramazan ve Kur’an-ı Kerim

Ruhi Yavuz ile Ramazan ve Kur’an-ı Kerim’e dair On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Mektup ve Yirmi Beşinci Söz’den ders okuduk.
video

Cem-i Ezdâd ve Vâhid-i Kıyasî

Mehmet Sefa Akan ile cem-i ezdâd ve vâhid-i kıyasîye dair Mesnevi-i Nuriye ve Sözler’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kur’an’da Takva ve Adalet İlişkisi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Kur’an’da takva ve adalet ilişkisine dair konuştuk.
video

Kavram Okumaları 38: İlim ve Malum

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Bünyamin Duran ile “ilim ve malum” kavramlarını konuştuk.
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Berat Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile berat gecesine dair konuştuk.
video

Leyle-i Berat Özel Dersi

Veysi Nurdağ ile berata dair On Dördüncü Şua’dan iki mektup ve Birinci Lem’a’dan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kur’an’a Hazırlık Okulu Risale-i Nur

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile Bediüzzaman Said Nursi ve Kur’an ile ilişkisine dair konuştuk.
video

Kavram Okumaları 37: Tefekkür (2)

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Osman Bostan ile “Tefekkür” kavramını konuştuk.
video

Bediüzzaman ve Risale-i Nur

Mehmet Kaplan ile Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’a dair Yirmi Sekizinci Mektup Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kur’an Işığında Musibetlere Nasıl Bakılır

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Mustafa Ulusoy ve Metin Karabaşoğlu ile Kur’an ışığında musibetlere nasıl bakılabileceğine dair konuşacağız.
video

Kavram Okumaları 36: Sıdk ve Kizb

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Mustafa Ekinci ile “Sıdk ve Kizb” kavramlarını konuşacağız.
video

Şöhret ve Gururun Esiri Olan İnsanlık

Hüseyin Özdemir ile şöhret ve gururun esiri olan insanlığa dair On Sekizinci Söz Birinci Nokta, Yirmi Sekizinci Lem’a Yirmi Yedinci Nükte ve Onuncu Risale’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Mirac Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel, Ahmet Özkılınç ve Metin Karabaşoğlu ile Mirac gecesine dair konuştuk.
video

Leyle-i Mirac Özel Dersi 2021

Hakan Uyar ile Mirac’a dair Otuz Birinci Söz’den ve Altıncı Şua’dan ders okuduk.
video

Leyle-i Mirac Özel Programı (Canlı Yayın)

10 Mart 2021 Çarşamba günü Leyle-i Mirac Özel Programı gerçekleştirildi.
video

Kavram Okumaları 35: Kanaat ve Hırs

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Doç. Dr. Veli Sırım ile “Kanaat ve Hırs” kavramlarını konuştuk.
video

Cenab-ı Hakk’ın Bize Yakın Olması, Bizim ise O’na Uzak Olmamız ve Mirac Hakikati

Ruhi Yavuz ile Cenab-ı Hakk’ın bize yakın olması, bizim ise O’na uzak olmamız ve Mirac hakikatına dair On Altıncı Söz Üçüncü ve Dördüncü Şua’dan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Şems Sûresi (2)

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Ensar Nişancı ve Metin Karabaşoğlu ile Şems sûresini konuştuk.

Son Yazılar