17 Ekim 2021 Pazar
video

Ahirzamanın Dehşetli Fitneleri ve İman Davası

Hüseyin Özdemir ile ahirzamanın dehşetli fitneleri ve iman davasına dair 1950’de Ankara Üniversitesi mescidinde Zübeyir Gündüzalp tarafından verilen ve Sözler kitabının arkasında yer alan Konferans’ın ilk sayfalarından ve Tarihçe-i Hayat, Şualar, Kastamonu Lahikası kitaplarından bazı bölümlerden ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Ölüme Hayat Vermek

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Av. Ahmet Özkılınç ve Metin Karabaşoğlu ile ölüme hayat vermeye dair konuştuk.
video

Münazarat’ın Telif Serüveni: Dönemin Siyasi ve Sosyal Yapısı

Bu bölümde Mehmet Kaplan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Adem Ölmez ile Münazarat’ın telif serüveni ve Münazarat’ın yazıldığı dönemin siyasi ve sosyal yapısına dair konuştuk.
video

İnsanın Kendini ve ve Rabbini Tanıması

Safa Mürsel ile insanın kendisini ve Rabbini tanıması bağlamında On Birinci Söz’ün son kısımlarından ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Emir Bi’l-Ma‘rûf Nehiy Ani’l-Münker

Bu bölümde Akif Yazıcı'nın moderatörlüğünde Ümit Şimşek ve Metin Karabaşoğlu ile emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münkere dair konuştuk.
video

İnsanda Dinin Mahiyeti

Hakan Uyar ile insanda dinin mahiyetine dair Sekizinci Söz’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Nebe’ Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Atilla Yargıcı ve Metin Karabaşoğlu ile Nebe’ sûresini konuştuk.
video

Ölüm Öldürülmüyor

Akif Yazıcı ile Allah’a ve ahiret gününe imana ve ölüme dair Yedinci Söz’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Yâsîn Sûresi (2)

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile Yâsîn sûresini konuştuk.
video

İçtihad Meselesi

Veysi Nurdağ ile içtihada dair İçtihad Risalesi olan Yirmi Yedinci Söz’den ders okuduk.
video

İmandaki Teselli

Mehmet Kaplan ile imandaki teselliye dair Yirmi Altıncı Lem’a’nın On Üçüncü Rica’sından ders okuduk.
video

Velâyet-i Kübrâ, Sırr-ı Akrebiyet

Mehmet Bağcı ile velâyet-i kübrâ ve sırr-ı akrebiyete dair Beşinci Mektup ve On Beşinci Mektup’tan ve diğer risalelerden bir kaç bölümden ders okuduk.
video

Ölüm Haktır

Ruhi Yavuz ile ölümün hak olduğuna dair On Birinci Lem’a Dördüncü Nükte’den ve kainatın mevtine dair Yirmi Dokuzuncu Söz İkinci Maksat Dördüncü Esas Birinci Mesele’den ve İkinci Mesele’den ders okuduk.
video

İman ve İnsaniyet

Hakan Uyar ile iman ve insaniyete dair Yirmi Üçüncü Söz Birinci Mebhas’tan ders okuduk.
video

Ahirete İnanmanın Faydaları

Hüseyin Özdemir ile ahirete inanmanın faydalarına dair Meyve Risalesi olan On Birinci Şua’dan Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası’ndan ders okuduk.
video

Şeytanın Desiseleri, Kur’an’ın Azim Tergibat ve Teşvikatının Hikmeti

Akif Yazıcı ile şeytanın desiseleri, Kur’an’ın azim tergibat ve teşvikatının hikmetine dair On Üçüncü Lem’a Üçüncü ve Yedinci İşaret’ten ve Yirmi Altıncı Söz Birinci Mebhas’tan ders okuduk.
video

Ehl-i İmanı Uhuvvete ve Muhabbete Davet

Atilla Yargıcı ile ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eden Yirmi İkinci Mektup Birinci Mebhas’tan ders okuduk.
video

Şîa-ı Velâyet ve Şîa-ı Hilâfet

https://youtu.be/PgXOjSumnt8 24 Temmuz 2021 Cumartesi Risale-i Nur Dersi Veysi Nurdağ ile Şîa-ı Velâyet ve Şîa-ı Hilâfete dair Dördüncü Lem’a Birinci Makam Dördüncü Nükte’den ve...
video

Yeis, Ucb, Gurur ve Su-i Zan

Mehmet Kaplan ile yeis, ucb, gurur ve su-i zana dair Mesnevi-i Nuriye, Katre’nin Hatime’sinden ve Sözler ve Lem’alar kitaplarındaki çeşitli bölümlerden ders okuduk.
video

İman Hakikatlerinden Bir Parçayı İnkar Eden Neden Kafir Olur?

Ruhi Yavuz ile iman hakikatlerinden bir parçayı inkar edenin neden kafir olacağına dair On Birinci Şua Meyve Risalesi Dokuzuncu Mesele’den ders okuduk.

Son Yazılar