28 Şubat 2021 Pazar
video

Risale-i Nur’da İnsanın Kimlik Analizi

Safa Mürsel ile Risale-i Nur'dan On Yedinci Lem'a, On İkinci Söz, Otuz Üçüncü Söz ve Hubab'tan insanın kimlik analizine dair bölümlerden ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Şuhûr-u Selâse ve Mâlâyânîyâttan İçtinâb

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Ümit Şimşek ve Metin Karabaşoğlu ile şuhûr-u selâse ve mâlâyânîyâttan içtinâba dair konuştuk.
video

Kavram Okumaları 33: Kitâb-ı Kâinat

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Niyazi Eruslu ile “Kitâb-ı Kâinat” kavramını konuştuk.
video

Fâtiha-i Şerîfenin Bir Muhtasar Hülâsası

Mehmed Bağcı ile Fâtiha sûresine dair El-Hüccetü’z-Zehra olan On Beşinci Şua’nın ikinci kısmı olan Fâtiha-i Şerîfenin Bir Muhtasar Hülâsası’ndan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Regaib Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel, Ahmet Özkılınç ve Metin Karabaşoğlu ile Regaib gecesine dair konuştuk.
video

Leyle-i Regaib Özel Dersi

Mehmet Kaplan ile On Sekizinci Söz'den İkinci ve Üçüncü Nokta'yı ders okuduk.
video

Kavram Okumaları 32: Kıssa ve Mitoloji

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Ergün Yıldırım ile “Kıssa ve Mitoloji” kavramlarını konuştuk.
video

İbadetler ile Musibet İlişkisi

Osman Bostan ile ibadetler ve musibet ilişkisine dair Sünûhat ve İşârâtü’l-İ’câz’dan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Âl-i İmrân Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Âl-i İmrân sûresini konuştuk.
video

Kavram Okumaları 31: İnanç ve Fiiliyat

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Dr. Öğr. Üyesi Halit Çil ile “İnanç ve Fiiliyat” kavramlarını konuştuk.
video

Müsbet İhtilaf

Mehmet Kaplan ile müsbet ihtilafa dair Yirmi İkinci Mektup Birinci Mebhas Beşinci Vecih’ten ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Hucurât Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Hucurât sûresini konuştuk.
video

Kavram Okumaları 30: Mucize

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Ali Bakkal ile “Mucize” kavramını konuştuk.
video

İlm-i İlahiye ve Ehemmiyetli Hakikat-i İmaniye

Ruhi Yavuz ile ilm-i İlahiye ve ehemmiyetli hakikat-i imaniyeye dair Elhüccetü'z-Zehrâ olan On Beşinci Şua'nın İkinci Makamı'ndan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Tâhâ Sûresi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Tâhâ sûresini konuştuk.
video

Kavram Okumaları 29: Muhafazakârlık ve Değişim

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar'ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Ahmet Nazlı ile "Muhafazakârlık ve Değişim" kavramlarını konuştuk.
video

Allah’ın İsimleri Ahireti İspat Ediyor

Hüseyin Özdemir ile Allah’ın isimlerinin ahireti ispat ettiğine dair Onuncu Söz Altıncı Hakikat'ten ders okuduk.
video

Kur’an’da Sahabilerin Övülmesinin Hikmeti

Bu bölümde Akif Yazıcı'nın moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Taha Orhan ve Metin Karabaşoğlu Kur’an’da Sahabilerin övülmesinin hikmetini konuştuk.
video

Kavram Okumaları 28: Kelâm-ı Lafzî ve Kelâm-ı Nefsî

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar'ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Recep Ardoğan ile "Kelâm-ı Lafzî ve Kelâm-ı Nefsî" kavramlarını konuştuk.
video

Hakiki Tevhid Nasıl Olur?

Vedat Koçak ile hakiki tevhidin nasıl olduğuna dair Yirmi İkinci Sözün İkinci Makam'ından ders okuduk.

Son Yazılar