31 Temmuz 2021 Cumartesi
video

Şîa-ı Velâyet ve Şîa-ı Hilâfet

https://youtu.be/PgXOjSumnt8 24 Temmuz 2021 Cumartesi Risale-i Nur Dersi Veysi Nurdağ ile Şîa-ı Velâyet ve Şîa-ı Hilâfete dair Dördüncü Lem’a Birinci Makam Dördüncü Nükte’den ve...
video

Yeis, Ucb, Gurur ve Su-i Zan

Mehmet Kaplan ile yeis, ucb, gurur ve su-i zana dair Mesnevi-i Nuriye, Katre’nin Hatime’sinden ve Sözler ve Lem’alar kitaplarındaki çeşitli bölümlerden ders okuduk.
video

İman Hakikatlerinden Bir Parçayı İnkar Eden Neden Kafir Olur?

Ruhi Yavuz ile iman hakikatlerinden bir parçayı inkar edenin neden kafir olacağına dair On Birinci Şua Meyve Risalesi Dokuzuncu Mesele’den ders okuduk.
video

Varlığın Doğru Tanımlanması

Hakan Yalman ile varlığın doğru tanımlanmasına dair Tabiat Risalesi olarak da isimlendirilen Yirmi Üçüncü Lem’a’dan ders okuduk.
video

Bela ve Musibetlerin Altındaki Rahmet

Hüseyin Özdemir ile bela ve musibetlerin altındaki rahmete dair İkinci Lem’a’dan ders okuduk.
video

Tevhidin Delilleri: Hudûs ve İmkân

Mehmet Bağcı ile tevhidin delilleri olan hudûs ve imkâna dair Âyetü’l-Kübrâ Risalesi On Sekizinci Mertebe ve Otuz Üçüncü Söz Otuzuncu Pencere’den ders okuduk.

Yaz Okuma Kampı | 2021

Şehrin gürültüsünden uzak bir mekanda, ortaokul ve lise erkek talebelerine yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerle beraber dinî ve millî değerlerimiz çerçevesinde kardeşlerimizin eğlenerek öğrendiği yaz okuma programını kaçırmayın.
video

Kanaat Kazandırır

Mehmet Kaplan ile kanaatın kazandırdığına dair Yirmi İkinci Mektup İkinci Mebhas’tan ders okuduk.
video

İbadetin Hakikati

Veysi Nurdağ ile ibadetin hakikatine dair İşârâtü’l-İ’câz’dan ders okuduk.
video

Kelime-i Tevhid ve Allah’ı Tanıma

Hakan Uyar ile kelime-i tevhid ve Allah’ı tanımaya dair Yirminci Mektub’tan ders okuduk.
video

Her Bir Zerre La İlahe İllallah Der

Vedat Koçak ile her bir zerrenin لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ La ilahe illallah dediğine dair On Üçüncü Söz Hüve Nüktesi’nden ders okuduk.
video

Musibetteki Şefkat ve Hikmet

Ruhi Yavuz ile insanların başına gelen musibetlerin Cenab-ı Hakkın şefkat, merhamet ve hikmetine nasıl tezat oluşturmadığına dair Yirmi Dördüncü Mektup’tan ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Kadir Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Av. Ahmet Özkılınç, Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur’an’a dair konuştuk.
video

Leyle-i Kadir Özel Dersi

Ruhi Yavuz ile kadir gecesine dair On Dördüncü Şua’dan mektuplar, On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeyli, Barla Lahikası’ndan bir mektup, Emirdağ Lahikası’ndan bir mektup ve Meyve Risalesi Altıncı Mesele’den bir bölüm okuduk.
video

Ramazan ve Kur’an-ı Kerim

Ruhi Yavuz ile Ramazan ve Kur’an-ı Kerim’e dair On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Mektup ve Yirmi Beşinci Söz’den ders okuduk.
video

Cem-i Ezdâd ve Vâhid-i Kıyasî

Mehmet Sefa Akan ile cem-i ezdâd ve vâhid-i kıyasîye dair Mesnevi-i Nuriye ve Sözler’den ders okuduk.
video

Kur’an Okumaları: Kur’an’da Takva ve Adalet İlişkisi

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Metin Karabaşoğlu ile Kur’an’da takva ve adalet ilişkisine dair konuştuk.
video

Kavram Okumaları 38: İlim ve Malum

Kavram Okumalarının bu bölümünde Hakan Uyar’ın moderatörlüğünde Dr. Hakan Yalman ve Prof. Dr. Bünyamin Duran ile “ilim ve malum” kavramlarını konuştuk.
video

Kur’an Okumaları: Leyle-i Berat Özel

Bu bölümde Akif Yazıcı’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İshak Özgel ve Metin Karabaşoğlu ile berat gecesine dair konuştuk.
video

Leyle-i Berat Özel Dersi

Veysi Nurdağ ile berata dair On Dördüncü Şua’dan iki mektup ve Birinci Lem’a’dan ders okuduk.

Son Yazılar