15/07 Darbe Girişimi ile İlgili Kamuoyuna Duyuru

0
831

Necip milletimiz geçen yüzyıl boyunca bir çok defa karşılaştığı hainane bir planla yine karşı karşıya bulunmaktadır. Seçilmiş meşru hükümetlerin her türlü vaki veya muhtemel hatalarının değerlendirileceği tek merci millet olup askerin siyasete müdahalesini şiddetle reddediyor ve meşruiyetin ve hürriyetin yanında duruyoruz. Üstadımızdan aldığımız derse ve yaşanan onca acı tecrübelere istinaden memleketimizin saadetini hukuk ve demokrasinin muhafaza edilmesinde görüyoruz. Bediüzzaman hazretlerinin aşağıdaki ifadeleri doğrultusunda herkesi sağduyuya ve demokrasimizin yanında durmaya davet ediyoruz.

Ey asakir-i muvahhidîn! Otuz milyon Osmanlı ve üçyüz milyon İslâmın nâmusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi, bir cihette sizin itaatınıza vâbestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle üçyüz milyon İslâma zarar ediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet-i İslâmiyeyi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki: Asker ocağı cesîm ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika herc ü merc olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahiddir. Siz Şeriat dersiniz, halbuki Şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla, Kur’an ile, hadîs ile, hikmet ile, tecrübe ile sabittir ki: Sağlam, dindar, hakperest ulü-l emre itaat farzdır. Sizin ulü-l emriniz, üstadınız; zabitlerinizdir. Nasılki mahir mühendis, hâzık tabib bir cihette günahkâr olsalar, tıb ve hendeselerine zarar vermez. Kezalik münevver-ül efkâr ve fenn-i harbe aşina, mektebli, hamiyetli, mü’min zabitlerinizin bir cüz’î nâmeşru hareketi için itaatınıza halel vermekle Osmanlılara ve İslâmlara zulmetmeyiniz!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin