22 Nisan 2024 Pazartesi

Hira’da İlk Vahiy: “Yaratan Rabbinin Adıyla Oku” | Prof. Dr. İshak...

Bir Bayramdır Ramazan’ın ilk gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile ilk vahye dair sohbet ettik.

İlk Muhataplar ve Câhiliye | Prof. Dr. Murat Sarıcık

Bir Bayramdır Ramazan’ın 2. gün konuğu Prof. Dr. Murat Sarıcık ile vahiyle ilk muhataplar ve câhiliye dönemine dair sohbet ettik.

Davet Başlıyor: “Kalk ve Uyar” | Prof. Dr. Halim Ulaş

Bir Bayramdır Ramazan’ın üçüncü gün konuğu Prof. Dr. Halim Ulaş ile davete ve usulüne dair sohbet ettik.

Hakikatle Cedelleşenler: İnkar Psikolojisi | Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy

Bir Bayramdır Ramazan’ın beşinci gün konuğu Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy ile hakikatle cedelleşenler üzerinden inkar psikolojisine dair sohbet ettik.

İman ile Küfür Arasında: Baskılar ve İthamlar | Prof. Dr. İ....

Bir Bayramdır Ramazan’ın altıncı gün konuğu Prof. Dr. İsmail Latif Hacınebioğlu ile imanla küfür arasında baskı ve ithamlara dair sohbet ettik.

Habeşistan’a Hicret | Av. Ahmet Özkılınç

Bir Bayramdır Ramazan’ın yedinci gün konuğu Av. Ahmet Özkılınç ile Habeşistan’a hicrete dair sohbet ettik.

Hüzün Yılıyla Gelen | Psikiyatrist Dr. Murat Kuru

Bir Bayramdır Ramazan’ın sekizinci gün konuğu Psikiyatrist Dr. Murat Kuru ile hüzün yılına dair sohbet ettik.

Münkirler Mucize İstiyor | Prof. Dr. Veysel Güllüce

Bir Bayramdır Ramazan’ın dokuzuncu gün konuğu Prof. Dr. Veysel Güllüce ile münkirlerin mucize istemelerine dair sohbet ettik.

Büyük Mucize: Miraçla Gelenler | Dr. Hakan Yalman

Bir Bayramdır Ramazan’ın onuncu gün konuğu Dr. Hakan Yalman ile miraca dair sohbet ettik.

Medeniyet Yolculuğu: Hicret | Bekir Sağlam

Bir Bayramdır Ramazan’ın onbirinci gün konuğu Bekir Sağlam ile hicrete dair sohbet ettik.

Mü’minler Ancak Kardeştir | Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce

Bir Bayramdır Ramazan’ın onikinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Gülerce ile hicret, göç ve kardeşliğe dair sohbet ettik.

Renklerin Şehri Medine | Prof. Dr. Ahmet Yıldız

Bir Bayramdır Ramazan’ın onüçüncü gün konuğu Prof. Dr. Ahmet Yıldız ile Medine sözleşmesine dair sohbet ettik.

Oruç ile İrade Terbiyesi | Prof. Dr. İshak Özgel

Bir Bayramdır Ramazan’ın ondördüncü gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile oruçla irade terbiyesine dair sohbet ettik.

Zekat ile Arınmak | Prof. Dr. Bünyamin Duran

Bir Bayramdır Ramazan’ın onbeşinci gün konuğu Prof. Dr. Bünyamin Duran ile zekata dair sohbet ettik.

Azların Zaferi: Bedir | Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

Bir Bayramdır Ramazan’ın ondördüncü gün konuğu Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ile Bedir gazvesine dair sohbet ettik.

Büyük Sınanma: Uhud | Ümit Şimşek

Bir Bayramdır Ramazan’ın onyedinci gün konuğu Ümit Şimşek ile Uhud’a dair sohbet ettik.

Nifak Psikolojisi ve Münafıklar | Dr. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak

Bir Bayramdır Ramazan’ın onsekizinci gün konuğu Dr. Klinik Psikolog Taha Burak Toprak ile nifak psikolojisi ve münafıklara dair sohbet ettik.

İfk Hadisesinden Toplumsal Dersler | Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Bir Bayramdır Ramazan’ın ondokuzuncu gün konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İfk hadisesinden çıkarılabilecek toplumsal derslere dair sohbet ettik.

Kuşatma Altında: Hendek Savaşı | Prof. Dr. Ensar Nişancı

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirminci gün konuğu Prof. Dr. Ensar Nişancı ile Hendek savaşına dair sohbet ettik.

Ahlak ve Edebin İnşası: Ahzâb Suresi | Prof. Dr. İshak Özgel

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmibirinci gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile Ahzâb sûresi ışığında ahlak ve edebin inşasına dair sohbet ettik.

İffet Ahlakı | Prof. Dr. Ali Bakkal

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmiikinci gün konuğu Prof. Dr. Ali Bakkal ile Nûr sûresi ışığında iffet ve tesettüre dair sohbet ettik.

Hudeybiye: Şanlı Bir Zafer | Prof. Dr. Mustafa Ekinci

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmiüçüncü gün konuğu Prof. Dr. Mustafa Ekinci ile Hayber gazvesi ve Hudeybiye zaferine dair sohbet ettik.

Gerçekleşen Vaad: Mekke’nin Fethi | Doç. Dr. Halit Çil

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmidördüncü gün konuğu Doç. Dr. Halit Çil ile Nûr Mekke’nin fethine dair sohbet ettik.

İslam Yayılıyor | Metin Karabaşoğlu

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmibeşinci gününde Akif Yazıcı’nın sunumuyla Metin Karabaşoğlu ile İslam’ın yayılışına dair sohbet ettik.

Hucurât Ahlakı | Dr. Musa Hûb

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmialtıncı gün konuğu Dr. Musa Hûb ile Hucurât ahlakına dair sohbet ettik.

Ehl-i Kitapla İlişkiler | Prof. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmiyedinci gün konuğu Prof. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu ile ehl-i kitapla ilişkiler dair sohbet ettik.

Ümmetin Buluşması: Hacc | Prof. Dr. Şadi Eren

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmisekizinci gün konuğu Prof. Dr. Şadi Eren ile hacca dair sohbet ettik.

Veda Hazırlıkları | Av. Ahmet Özkılınç

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmidokuzuncu gün konuğu Av. Ahmet Özkılınç ile veda haccı ve veda hazırlıklarına dair sohbet ettik.

Peygamberin İki Emaneti: Kur’an ve Sünnet | Prof. Dr. İshak Özgel

Bir Bayramdır Ramazan’ın otuzuncu gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile Peygamber Efendimiz’in (asm) iki emaneti olan Kur’an ve sünnete dair sohbet ettik.