21 Nisan 2024 Pazar

Bir Bayramdır Ramazan (1 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın ilk gün konuğu Av. Ahmet Özkılınç ile Meryem ve Şuarâ sûreleri ışığında iman daveti için usûl ve üslûp derslerine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (2 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın ikinci gün konuğu Dr. Burhan Sabaz ile Kehf sûresi ışığında Ashâb-ı Kehf’ten gençliğe aktarılabilecek mesajlara dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (3 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın üçüncü gün konuğu Prof. Dr. Âdem Ölmez ile Kur’an’daki Hz. Süleyman (as) kıssası ışığında madde-mânâ ilişkisine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (4 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın dördüncü gün konuğu Doç. Dr. Ahmet Yıldız ile farklı surelerden ayetler ışığında firavun ile çevresine ve zalimlerin tek başına zalim olmayacağına dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (5 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın beşinci gün konuğu Seyfettin Bulut ile Kur’an’da geçen firavun ve sihirbazlar bahisleri ışığında imanla gelen emniyete dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (6 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın altıncı gün konuğu Dr. Musa Hûb ile Hz. İbrâhim (as) kıssası ışığında Hz. İbrahim’in Allah’a adanmışlıkta örnekliğine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (7 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yedinci gün konuğu Prof. Dr. Niyazi Beki ile Hz. Nûh (as) kıssasının bize neler söylediğine dair sohbet edilecektir.

Bir Bayramdır Ramazan (8 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın sekizinci gün konuğu Psikiyatrist Dr. Mustafa Ulusoy ile peygamber kıssaları ışığında insanî hallerle baş etmek için birkaç ders ve ölçüye dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (9 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın dokuzuncu gün konuğu Uzm. Klinik Psk. Taha Burak Toprak ile Kur’an kıssaları ışığında peygamberlerin gençliklerine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (10 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın onuncu gün konuğu Prof. Dr. Halim Ulaş ile Hz. Lokman (as) kıssasından muhteva ve üslûb yönünden alınabilecek derslere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (11 Ramazan 1442)

https://youtu.be/jfw1R3tT_XQ Bir Bayramdır Ramazan’ın on birinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı ile iman yolunda Hz....

Bir Bayramdır Ramazan (12 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on ikinci gün konuğu Prof. Dr. Atilla Yargıcı ile Hz. İbrahim’in (as) dualarından günümüze yönelik çıkarabileceğimiz derslere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (13 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on üçüncü gün konuğu Doç. Dr. İlker İnanç Balkan ile Hz. Eyyûb (as) kıssası ışığında hastalıkların nasıl okunacağına dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (14 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on dördüncü gün konuğu Prof. Dr. Recep Ardoğan ile peygamberlerin tebliğindeki temel ilke olan tevhide dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (15 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on beşinci gün konuğu Prof. Dr. Şadi Eren ile Hz. Mûsâ (as)-Hızır kıssası ışığında Hızır’ın seyahatini nasıl anlayabileceğimize dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (16 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on altıncı gün konuğu Ömer Said Güler ile Enbiyâ Sûresi etrafında Kur’an kıssalarının ‘klasik’ mahiyetine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (17 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on yedinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt Gökçe ile Hz. Lokmân (as) kıssasından toplum olarak almamız gereken derslere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (18 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on sekizinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Taha Orhan ile Hz. İbrâhim (as) ve “Lâ Uhibbu’l-Âfilîn” tefekkürünü buluşturmaya dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (19 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın on dokuzuncu gün konuğu Prof. Dr. Mahmut Kaplan ile peygamber kıssalarının divan edebiyatına yansımalarına dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (20 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirminci gün konuğu Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Hz. Yûsuf (as) kıssasını nasıl okuyabileceğimize dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (21 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi birinci gün konuğu Prof. Dr. M. Lütfi Arslan ile Kehf sûresi ışığında iki bağ sahibi meselinden çıkarılabilecek derslere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (22 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi ikinci gün konuğu Dr. Hakan Yalman ile Hz. Âdem (as) kıssası ışığında “Tâlim-i Esma” kavramını nasıl anlayabileceğimize dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (23 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi üçüncü gün konuğu Süleyman Ragıp Yazıcılar ile Hz. Yûsuf kıssası ışığında Hz. Yûsuf (as)’ın bugünün gençlerine neler söylediğine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (24 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi dördüncü gün konuğu Prof. Dr. Mustafa Ekinci ile Kehf sûresi ışığında Hz. Hızır-Mûsâ (as) kıssasından çıkarılabilecek derslere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (25 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi beşinci gün konuğu Av. Ahmet Özkılınç ile İblis kıssası ışığında İblisin nasıl şeytan olduğuna dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (26 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi altıncı gün konuğu Prof. Dr. İshak Özgel ile Yâsîn sûresi ışığında Ashâbü’l-Karye kıssasından çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (27 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi yedinci gün konuğu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinç ile Hz. Şuayb (as) kıssasından çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (28 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi sekizinci gün konuğu Prof. Dr. İ. Latif Hacınebioğlu ile Hz. Mûsâ (as)’ın firavun ve sihirbazlara ne dediğine dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (29 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın yirmi dokuzuncu gün konuğu Psikiyatrist Dr. Murat Kuru ile Kur’an kıssalarından gençliğe dair çıkarılabilecek ders ve ibretlere dair sohbet edildi.

Bir Bayramdır Ramazan (30 Ramazan 1442)

Bir Bayramdır Ramazan’ın otuzuncu gün konuğu Ümit Şimşek ile Benî İsrail ile öğretilen, dinde ve hayatta istikametin nasıl korunacağına ve nasıl bozulacağına dair sohbet edildi.