İslam toplumunun kaynağı ve rehberi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu toplum tasavvurunun pratiği ve modeli Asr-ı Saadet’tir.

Asr-ı Saadet için bir mihenk noktası ise; eşitsizlik, hukuksuzluk olarak tanımlanan cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumu, eşitsiz bir toplum hiyerarşisidir. “En belirleyici parametreler etnisite, cinsiyet, sınıf ve soydur. Bu parametrelere göre kurulan bir toplumsal dünya vardır.”

Asr-ı Saadet’te ise, “Kadınlar, köleler, yerleşikler, göçmenler ve fakirler gibi bütün toplum kesimleri ilk defa siyasî ve hukukî eşitliğe ulaşırlar. Toplumun kurulması ve siyasetin yürütülmesinde yer alırlar.”

“İslam sınıfsız bir toplum öngörür. Toprakları sınırlara, toplumları sınıflara bölmeyi cahilliye geleneği olarak kabul eder.”

“Müsavat, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, ‘karıncaya bilerek ayak basmayınız’ dese, tâzibinden menetse, nasıl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder?”

“İmam-ı Ali’nin (ra) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve Selahaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hıristiyan ile mürâfaası” hukukta eşitlikçi İslam toplumunun tarihi misallerindendir.

Bediüzzaman Said Nursi, bu millet ve vatanın, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesinin anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olması için, beş esasın lâzım ve zarurî olduğunu söyler. “Birincisi, merhamet, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram ve helali bilip haramdan çekilmek, beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir.”

İslam toplumu aşırılıklar yerine istikamet ve vasatı esas alır.

Dayanak noktası haktır.

Gayesi fazilet ve rıza-i İlâhîdir.

Hayatta teavünü ve kardeşliği esas tutar.

Cemaatleri birbirine bağlayan bağ olarak din, sınıf ve vatan bağını kabul eder.

Hedefi, nefsin isteklerine set çekip, insanı kemâlât-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya girin