SANAT
MARİFET
İTTİFAK

İMAN VE İNSAN MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞI

Gerçekleştirdiğimiz akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerle geleceğimiz olan gençlerimizin imani ve müsbet ilimlerde gelişimlerini destekliyoruz.

BAĞIŞ KAMPANYALARIMIZ

Yurt İçi Kurban Hissesi

Bayramın 3.günü 10 kg et (kemiksiz) veya bayramdan sonra 8 kg sucuk...

₺57.000,00 Raised

Yurt İçi Kurban Bağışı

Yapacağınız kurban bağışları öğrencilerin et ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.

₺0 Raised

Yurt Dışı Kurban Hissesi

Yapacağınız kurban bağışları Afrika’daki ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır.

₺25.900,00 Raised
11 May
20:30 - 22:30
Şekercihan Derneği

Cumartesi Dersleri: Esbab Perdesini Yırtmak

Akif Yazıcı ile esbab perdesini yırtmaya dair Beşinci Söz, İkinci...

View All Events

YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

Bizler imanın cereyanındayız ve sahil-i selâmet olan dârüsselama ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. İman hakikatlerinin neşir ve ilanını en büyük vazife-i hayatımız biliyoruz.

testimonial

Bu zamanın en büyük farz vazifesini İttihad-ı İslam biliyoruz. Bu gayeye matuf olarak, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmayı ve ehl-i imanla maksatta ve esasta ittifakı hizmet anlayışımızın en mühim düsturu olarak kabul ediyoruz.

testimonial

Kur’an’ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini, cihanşumül düsturlarını ve cadde-i kübra-i Kur’aniye olan mesleğini dar bir anlayışa hasretmek suretiyle -esma-i ilahiye adedince vahdet rabıtalarımız olan ehl-i iman kardeşlerimizi- ötekileştiren inhisarcı zihniyet ve uygulamaları, hak ve hakikate karşı büyük bir zulüm olarak değerlendiriyoruz.

testimonial

Harekâtımız ve hizmet anlayışımıza yön veren yalnız ve yalnız Kur’an ve sünnet-i seniyye’nin esaslarıdır. İman hakikatlerinin neşir ve ilan vazifesinde istimal edilen vasıtalar, müesseseler ve kaidelerin bizatihi maksat haline getirilmesine ve bu vasıtalara kudsiyet izafe edilmesine şiddetle karşıyız.

testimonial

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ifadesiyle milliyetimiz bir vücuddur; ruhu İslamiyet, aklı Kur’an ve imandır. Bu çerçevede milliyetimizi yalnız İslamiyet olarak biliyor ve sebeb-i tefrika olan unsuriyetçiliğin ve tarafgirliğin her türlüsünden Allah’a sığınıyoruz.

testimonial